PROFIEL TJEU VERKENNIS

Ervaren en deskundig gesprekspartner, loyaal, kritisch, flexibel, gedreven en optimistisch ingesteld, gericht op resultaat. Pionier met gevoel voor humor. Hanteert een hoog tempo in gesprekken en processen. In staat om op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, stelt anderen op hun gemak. Stelt zich zakelijk op met behoud van oog en oor voor persoonlijke aspecten. Heeft oog voor de medemens en invoelend vermogen. Is straight, integer, handelt met open vizier en spreekt mensen (ook leidinggevenden en bestuur) zo nodig aan op hun verantwoordelijkheden. Communiceert open en helder, blijft ook in hectische situaties overzicht behouden en kalm. Speelt in op nieuwe situaties. Stelt prioriteiten en stelt deze zo nodig bij. Bewaakt de voortgang en het behalen van doelstellingen, daarbij voldoende oog houdend voor een optimale inzet van mensen en middelen, en creëert hierin de juiste inzichtelijkheid. Weet door zijn ervaring diverse (interne en externe) samenwerkingspartijen en klanten in te schatten en te betrekken bij (politiek) gevoelige kwesties. Is een doorzetter en creatief in het vinden van oplossingen, denkt mee en adviseert en behartigt daardoor de belangen van meerdere partijen. Is in de vertaalslag van beleid naar uitvoering met name helder, open en realistisch: weet medewerkers/professionals de juiste randvoorwaarden te bieden en door middel van een klankbordfunctie te begeleiden naar een goede uitvoering van beleid.

Personalia
Ir. M.J. (Tjeu) Verkennis

Hobby’s/overige activiteiten
Voetballen, fotograferen, organiseren evenementen, verrichten vrijwilligerswerk (o.a. bij Stichting Bospop, bij vv De Brökwagters en bij voetbalclub FC ODA), lezen, verzamelen en uitlenen stripboeken, eigenaar van een stripotheek en een adviesbureau