VERKENNIS – INTERIM-MANAGEMENT EN ADVIES

Interim-managementVerkennis Interim-management en Advies is in december 2013 opgericht als eenmanszaak. Het verzorgen van interim-management vormt een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Dit, vanwege de meer dan 33-jarige leidinggevende ervaring die in het verleden is opgedaan bij gemeentelijke overheden in diverse functies. Indien u tijdelijk behoefte heeft aan een afdelingshoofd/directeur op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, zoals bv. milieu, bouwtoezicht, bestemmingsplannen (RO) of stedelijke ontwikkeling dan beschikken wij over de daarvoor benodigde kennis en ervaring. Ook kunt u een beroep op ons doen om bij u aanwezige leidinggevenden en/of medewerkers te coachen en te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling in hun functie.

De overige advieswerkzaamheden van ons bureau richten zich met name op ruimtelijke ontwikkeling. Zo begeleiden wij ruimtelijke (bouw)projecten en adviseren wij daaromtrent. Daarnaast verzorgen wij coördinator- of voorzitterschap bij ruimtelijke kwesties.